Uskalla mitata oleellista- me autamme

Asiakaskokemus

Asiakkaiden tunteiden tiedostaminen on tehokkain tapa mitata asiakaskokemusta.

Tapahtumakokemus

Saiko tapahtuma aikaan toivottuja tunnereaktioita ja tuottiko tapahtuma todellista lisäarvoa?

Henkilöstökokemus

Mistä kenkä puristaa? Millainen fiilis organisaatiossa vallitsee ja miten sitä voisi kehittää?

VibeVision® on helppo, havainnollinen ja kustannustehokas

Voitko saavuttaa tapahtumainvestoinillasi vielä enemmän? Haluatko viedä asiakas- ja henkilöstökokemuksen tuntemuksen organisaatiossasi uudelle tasolle? 

VibeVision® tuo keskeistä uutta tietoa liiketoimintasi kehittämiseen ja on helposti integroitavissa olemassa olevaan dataan. Katso alta pakettimme, jotka ovat helposti räätälöitävissä kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin.

VibeVisonin palvelut

Mittaus- ja analyysipalvelut liiketoiminnan kehittämisen tueksi

Mittaus- ja analyysipavelumme räätälöidään aina asiakastarpeen mukaan. Suunnitteluvaiheessa pohdimme yhdessä millaiset tavoitteet mittauksella on, minkälaiset arvokysymykset tukevat tunnemittausta ja mihin  tietoon tunnedata on tarkoituksenmukaisinta yhdistää.  

Tavoitteiden asettaminen

Lähtökohtana on kokemuksen tavoite ja se, millaisia tunteita asiakkaissa tai henkilöstössä halutaan synnyttää. Onko asiakaslupauksesti arjen helppous tai henkilöstöstrategiasi innostunut henkilökunta? Onko tapahtuman tavoitteena kiittää olemassa olevia asiakkaitasi vai innostuttaa uusia?

Kaikille näille tavoitteille on omat ihannetunneprofiilinsa.

Tunne- ja arvokysymysten valinta

Tunnekysymyksemme perustuvat tieteelliseen tapaan jaotella tunteita.  Tunteiden lisäksi selvitämme aina myös syyn niiden takana.
Analyysissämme tarkastelemme korrelaatiota liiketoiminnan kannalta oleellisiin arvokysymyksiin, kuten esimerkiksi vastaajaryhmään, kokemuksen merkityksellisyyteen tai suositteluun.

Tutkimustavan valinta

Mittaamistapa suunnitellaan aina asiakkaan lähtökohdista ja tavoitteet huomioiden -  juuri kyseiselle tutkimukselle tehokkaimmaksi. Mahdollista on käyttää mm. vastaajille lähetettävää kyselylinkkiä, kollektiivista mittausta, henkilökohtaista haastattelua tai muita sähköisiä kanavia, kuten esimerkiksi asiakkaan omia järjestelmiä.

Räätälöity paketti sisältää mittaustyökalun ja järjestelmän käytön, mittauksen suunnittelu- ja analyysityön sekä raportin. Haluttaessa pidämme myös lyhyen workshopin tulosten läpikäymiseksi ja kehitysideoiden työstämiseksi. Hintaan lisätään mittauskustannukset valitusta mittaustavasta riippuen sekä mahdolliset matkakulut.

  • Tarvittaessa myös:

  • Tulosten online-seuranta
  • Tulosten integraatio ja linkittäminen asiakkaan omiin järjestelmiin, esim. myynti- ja ostotilastot, henkilöstön sairauspoissaolotilastot, vaihtuvuus jne.
  • Jatkokehitys kuten tapahtuma- ja asiakaskokemussuunnitelma erillisenä palveluna VibeVisionin kumppaneilta