Being happy at work - tasapainoilua hengailun ja tuloksellisuuden välilläkö?

09.03.2018

Työntekijäkokemuksen merkityksestä puhutaan nykyään lähes yhtä paljon kuin asiakaskokemuksestakin - molemmat ovat jatkuvasti pinnalla seminaareissa ja kirjoituksissa. Vuosittain tunnustusta saavat innovatiiviset ja modernit työyhteisöt mm. Great Place to Work -palkinnolla, josta yritykset voivat ansaitusti olla ylpeitä! Mutta oikeasti jokaisella yrityksellä on mahdollisuus harpata tässä asiassa eteenpäin oikeisiin asioihin keskittymällä.

Hyvinvoiva työtekijä on yrityksen tärkein tuloksen tekijä, jonka tuloksellisuutta, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä negatiiviset tunteet heikentävät. Merkityksellisenä työnsä kokevat tekevät tutkimustenkin mukaan poikkeuksetta parempaa tulosta, he ovat myös sitoutuneempia ja ahkerampia työssään.

Toisaalta taas, on tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että liiallinen onnellisuus voi heikentää työtehoamme. Liian voimakkaat positiiviset tunteet häiritsevät keskittymiskykyämme ja sumentavat loogisen ajattelumme. Hyvä pöhinä" ei aina johdakaan parhaisiin tuloksiin, vaan voi johtaa mukavaan oleiluun kollegoiden ja asiakkaiden kanssa.

Miten sitten löytää tasapaino juurikin liian hyvän pöhinän ja hampaat irvessä raatamisen välillä? Itse lähden ajatuksesta, että ennen kuin voit lähteä kehittämään mitään mihinkään suuntaan on tunnistettava nykytilanne mahdollisimman hyvin. Tunteet työpaikoilla puhuttaa nykyään onneksi paljon. Ei kuitenkaan voida johtaa sellaista, mitä ei tunneta tai mitata.

Tunteita, tai tässä tapauksessa affekteja, on liuta erilaisia, positiivisia ja negatiivisia. Sillä, ovatko työntekijät innostuneita, tyytyväisiä vai peräti onnellisia on merkitystä motivaation ja sitoutumisen kannalta. Eikä esimerkiksi negatiivisena pidetty stressaantuneisuuden tunnekaan ole aina välttämättä lainkaan huono asia, vaan voi olla hyvinkin tärkeässä osassa ns. flow -kokemusta. On siis tärkeää tunnistaa, millainen tunnekirjo työpaikoilla oikeastaan vallitsee ja kuinka pitkään. Tämän jälkeen voi pohtia mihin suuntaa ja miten sitä halutaan lähteä kehittämään. Pelkkä tunnistaminenkaan ei siis riitä, sillä tunteiden takaa löytyy tietenkin myös niihin johtavat syyt, jotka ovat aivan oma mielenkiintoinen lukunsa.

Lähteitä:

D Goleman et al. "Primal Leadership: Unleashingthe Power of Emotional Inteligence" Boston: Harvard Business Review Press, 2013.

J. Gruber, "Four ways Happiness Can Hurt You", Greater Good, May 3, 2012, https://greatergood.berkeley.edu/article/item/four_ways_happiness_can_hurt_you

A. McKee, "Being Happy at Work Matters" Emotional Inteligens: Happiness. Boston: Harward Business Review Press, 2017.