Tunteet avaimena mieleenpainuvaan tapahtumakokemukseen

Tapahtuma on usein merkittävä investointi, mutta saavutettiinko todelliset tavoitteet?

Motivoituivatko osallistujat kokeilemaan yrityksen uutta tuotetta, innostuivatko he uusista businessideoista tai sitoutuiko henkilöstö yrityksen uuteen strategiaan?

Pelkkä tyytyväisyyden mittaaminen numeraaliseti ei riitä - tunteet ratkaisevat miten tulemme toimimaan. VibeVision® tunnemittari tarjoaa uudenlaisen tavan mitata tapahtumainvestoinnin kannattavuutta.

Oikein asetettu tunnetavoite on tuloksellisen tapahtuman lähtökohta

Tunteiden mittaamisen lisäksi tarvitaan myös ymmärrystä siitä, millaisia tunteita kävijöissä pitäisi nousta, jotta tapahtuman tavoite saavutettaisiin. Mitkä tunteet sitouttavat, mitkä motivoivat kokeilemaan ja ottamaan selvää asioista? VibeVision® on tehokas tapa päästä kävijän kokemuksen syiden taakse ja mitata tapahtumien onnistumista aivan uudesta näkökulmasta.

Kuinka mittaisimme
teidän tapahtumakokemusta?

Kysy, niin kerromme!


Jutellaan lisää

Mitä
olemme jo tehneet?

Kurkkaa casemme


Lue lisää