Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

VibeVision Oy Ltd.

Y-tunnus: 2870116-7
Kellosilta 7
00520 Helsinki
(Jäljempänä "VibeVision" tai "me")

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Julia Flovén
c/o VibeVision Oy Ltd.
Puhelin: 0401758531
Sähköposti: julia@vibevision.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, millä tavoin käsittelemme asiakkaidemme edustajien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja palveluidemme tuottamisen sekä asiakkuuden tai muun vastaavan suhteen hoitamisen ja ylläpidon ja muiden vastaavien, tässä tietosuojaselosteessa täsmennettyjen tehtävien tarkoituksiin. Internetsivuillamme käytämme evästeitä, joiden avulla keräämme automaattisesti tietoja vieraillessasi sivustollamme. VibeVision toimii rekisterinpitäjänä näille henkilötiedoille.

Rekisterinpitäjänä VibeVision on vastuussa henkilötiedoistasi sekä niiden käsittelystä. Yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin kuin tarvitsemme niitä tarjotaksemme sinulle ensiluokkaisia palveluita. Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässä tietosuojaselosteessa.

Tässä selosteessa kuvaamme ainoastaan meidän tai puolestamme toimivien tahojen tietojen käsittelyn tapoja. Pyydämme huomioimaan, että sähköiset palvelumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin tai yhteisöpalveluihin. Emme voi kuitenkaan kontrolloida tällaisten kolmansien osapuolten toimia, emmekä vastaa näiden kolmansien tarjoamien palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai näiden palveluiden sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden kolmansien osapuolten palveluiden yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeet VibeVisionin internetsivuilla

Käytämme internetsivuillamme evästeitä ("cookies"), joiden avulla voimme kerätä metatietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseemme, mitä internetsivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla me tai yhteistyökumppanimme voimme seurata internetsivujemme kävijämääriä sekä analysoida ja kehittää internetsivujamme kävijöitä paremmin palvelevaksi. Emme yhdistä evästeiden avulla kerättyjä tietoja muissa yhteyksissä sinusta saatuihin henkilötietoihin.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, ettei selaimesi salli evästeiden tallentamista. Huomaathan kuitenkin, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa internetsivujemme toimintaan.

VibeVision® -tunnemittaus

Tarjoamme asiakkaillemme VibeVision® mittaus- ja analyysipalveluita. VibeVision® mittaustyökalun tai analyysipalveluiden tarjoamisen yhteydessä emme kerää henkilötiedoiksi luokiteltavaa tietoa vastaajista. Järjestelmäämme tallentuu ainoastaan täysin anonyymia vastaustietoa, joka ei sisällä vastaajien henkilötietoja.

Asiakastietojen tietosuojakäytäntö

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme asiakastietoinamme henkilötietojasi välillämme tai edustamasi organisaation ja meidän välillämme solmitun sopimussuhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakasviestinnän toteuttamiseksi. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi asiakaskyselyjen toteuttamiseen, sekä markkinointitarkoituksiin mukaan lukien suoramarkkinointi ja etämyynti.

Henkilötietojesi lainmukainen käsittelyperuste on sinun tai edustamasi organisaation ja meidän välisemme sopimuksen noudattaminen, oikeutettu etumme, meihin kohdistuva lakisääteinen velvoite taikka meille antamasi suostumus. Tietojesi käsitteleminen voi ensinnäkin olla tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jonka olemme kanssasi tai edustamasi organisaation kanssa solmineet. Kun tilaat käyttöösi palvelujamme, käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme hoitaa sopimukseen perustuvat velvollisuutemme. Jos edustat tässä sopimussuhteessa organisaatiota, perustuu henkilötietojesi käsitteleminen oikeutettuun etuumme. Oikeutettuun etuumme perustuvasta käsittelystä on kyse myös esimerkiksi silloin, kun tarjoamme sinulle ensiluokkaista asiakaskokemusta sekä parasta mahdollista sisältöä verkossa sekä uutiskirjeissä. Oikeutetusta edusta on kyse myös silloin, kun käsittelemme tietojasi esimerkiksi hallinnollisten syiden vuoksi sekä estääksemme ja selvittääksemme väärinkäytöksiä.

Henkilötietojesi toimittaminen tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla perustuu osittain sopimukseen, jonka olemme solmineet sinun tai edustamasi organisaation kanssa. Asioidessasi kanssamme, olet velvollinen antamaan meille tiettyjä henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä eriteltyihin käsittelyn tarkoituksiin lukuun ottamatta joitakin tapauksia, joissa tietojen toimittaminen ei ole välttämätöntä ja joiden osalta tällöin toisin ilmoitetaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi estää meitä hoitamasta sopimusvelvoitteitamme, mikä voi johtaa siihen, ettet voi asioida kanssamme.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Asiakastiedoilla tarkoitamme niitä henkilötietoja, joita käytämme olemassa olevien sopimussuhteidemme hoitoon, markkinointitarkoituksiin sekä muihin yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimesi, puhelinnumerosi, työkäytössä oleva sähköpostiosoitteesi sekä asemasi asiakasyrityksessämme. Edellä mainittujen perustietojen lisäksi käsittelemme myös tietoja koskien käytettyjä palveluita ja laskutukseen liittyviä tietoja, sekä asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvään yhteydenpitoon liittyviä tietoja. Keräämme näiden tietojen lisäksi myös asiakasyritystemme tietoja mukaan lukien asiakasyrityksen osoite, koko ja toimiala.

Mistä asiakastietomme ovat peräisin?

Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti sinulta itseltäsi tai edustamaltasi organisaatiolta, esimerkiksi sopimuksen solmimisen, tilausten tekemisen tai laskutuksen yhteydessä. Asiakassuhteen jatkuessa ja tilattujen palveluiden toimittamisen yhteydessä keräämme sinua koskevia tietoja myös muilla tavoin, esimerkiksi erinäisissä asiakaspalvelutilanteissa puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Voimme kerätä henkilötietoja tai päivittää jo keräämiämme henkilötietoja myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä, sekä julkisista lähteistä, kuten avoimilta verkkosivuilta.

Siirrämmekö tai luovutammeko henkilötietoja?

Saatamme siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, joita olemme näille osoittaneet. Henkilötietojen käsittelijöiden tehtävät liittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tarjoamiseen ja ylläpitämiseen sekä muiden tietojenkäsittelypalveluiden tarjoamiseen. Siirtäessämme henkilötietoja olemme muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistuneet siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain sovittujen palveluiden tuottamiseen, mutta ei muihin tarkoituksiin.

Lisäksi voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli myymme liiketoimintamme tai sen osan tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, voimme luovuttaa henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Emme siirrä asiakastietojamme Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Millä tavoin suojaamme henkilötietoja?

Olemme varmistaneet henkilötietojen tietoturvallisuuden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä asianmukaisin teknisin ratkaisuin, kuten palomuurein. Käyttövaltuushallinnalla varmistamme, että henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja joille siten on myönnetty oikeus käsitellä henkilötietoja.

Kuinka pitkään käsittelemme henkilötietoja?

Tietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Säilytämme henkilötietojasi vähintään niin pitkään, kuin niitä tarvitaan ilmoitettujen käyttötarkoitusten toteuttamisessa, kuten sopimukseen perustuvien velvoitteidemme täyttämisessä tai asiakaspalvelun tuottamisessa. Tyypillisesti henkilötietojen säilytysaika on sidottu sinun tai edustamasi organisaation ja meidän välisen sopimussuhteen voimassaoloon, tai muun oikeutetun etumme perusteltuun voimassaoloon, jonka määrittelemme esimerkiksi välisemme viestinnän perusteella. Jos pyydät henkilötietojesi poistoa tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä, eikä meillä ole muuta perusteltua syytä henkilötietojesi käsittelylle tällaisen pyynnön jälkeen, poistamme henkilötietosi.

Kun emme enää tarvitse keräämiämme henkilötietoja, tai mikäli olet pyytänyt tietojen poistoa tai vastustanut tietojesi käsittelyä, tiedot tuhotaan turvallisesti tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus tarkastaa meidän sinusta tallentamat tiedot sekä saada virheelliset henkilötietosi korjatuiksi. Henkilötietojen tarkastuksen tai oikaisun voit tehdä lähettämällä meille henkilötietojen tarkastamista tai oikaisemista koskevan pyynnön.

VibeVisionille osoitettu henkilötietojen tarkastus- tai oikaisemispyyntö tulee osoittaa kirjallisesti tai sähköisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Pyynnössä tulee esittää pyynnön kohteena olevien tietojen etsimiseen tarpeelliset perustiedot. Tarkastuspyynnön saamisen ja käsittelyn jälkeen toimitamme sinulle jäljennöksen henkilötiedoista postitse tai sähköisesti. Pidätämme oikeuden olla toteuttamatta pyyntöä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kiusantekomielessä tehty. Jos pyydät useampia jäljennöksiä tai pyyntö tehdään useammin kuin kerran vuodessa, voimme periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Sinulla on oikeus koska tahansa vaatia meitä poistamaan käsittelemämme, sinua koskevat henkilötiedot ja meillä on velvollisuus poistaa nämä tiedot, mikäli niiden käsittelylle ei enää ole laillista perustetta. Sinulla on myös oikeus vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, joka on perustunut oikeutettuun etuumme, jolloin meillä on velvollisuus lakata käsittelemästä henkilötietoja tällä perusteella, mikäli tietojen edelleen käsittelylle ei ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä. Joissakin lakisääteisissä tapauksissa voimme myös olla velvoitettuja rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Lisäksi sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos katsot, että käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löydät täältä.

Lopuksi

Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojakäytäntöjämme. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, emme välttämättä ilmoita muutoksista sinulle henkilökohtaisesti, mistä syystä kehottamme sinua ajoittain tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen mahdollisten muutosten varalta.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi toukokuussa 2018 vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta.