Uskalla mitata oleellista- me autamme

Tehokkain tapa mitata tunteita,
on kysyä niitä

Tunteiden mittaaminen on usein koettu hankalaksi ja liian abstraktiksi. Tähän tarpeeseen olemme yliopistoyhteistyössä kehittäneet VibeVision® -työkalun, joka pohjautuu tieteelliseen tapaan jaotella ja luokitella tunteita. VibeVision® tunnemittari ottaa huomioon paitsi sen, ovatko tunteet positiivisia vai negatiivisia, mutta myös sen miten intensiivisiä tunteet ovat sekä tunteiden hallittavuuden.

VibeVision® ei mittaa vain niitä tunteita, joita haluamme, vaan tekee näkyväksi koko tunnekirjon.

Tunnemittari sovelluksemme on kehitetty niin, että se olisi mahdollisimman helppo ja yksinkertainen käyttää, mutta antaisi mahdollisimman tarkkaa ja validia tietoa tunteista sekä syistä niiden takaa. Lisäämällä mukaan myös muita tavallisempia tyytyväisyyteen liittyviä mittareita, voimme myös tarkastella millaisia korrelaatioita on esimerkiksi eri tunteiden ja suosittelevuuden tai tunteiden ja henkilöstön kokeman kiireen välillä ja millaisiin tunteisiin meidän olisi pyrittävä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Tunteiden mittaaminen on helppo ottaa saumattomaksi osaksi mitä tahansa kokemusta, oli kyse sitten verkkokaupasta, asiakaskokemustilanteesta, henkilöstökokemuksen mittaamisesta tai tapahtumapalautteesta. Tunnemittari integroituu helposti digitaalisiin työkaluihin tai henkilökohtaisiin kohtaamisiin. Tunnekyselyyn vastaaminen tapahtuu useimmiten vastaajan omalla laitteella, puhelimella tabletilla tai tietokoneella, ilman että mitään erillisiä sovelluksia tarvitsee ladata.